Informace

Rozhodnutí poskytovatele:

Jako poskytovatel zdravotní péče, nebudu vyžadovat písemný informovaný souhlas pacienta,
s vyjímkou případů, které stanoví zákon.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, pacienti - nošení roušky do ordinace je NUTNÉ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------